Liên hệ dự án The Park

Địa chỉ dự án: Khu Tân Cảng, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22,
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0909 366 006

Địa chỉ giao dịch: 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22,
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0909 366 006

* Bắt buộc